West Frisian and a Proto-Anglo-Frisian word for “sick”


Sporen van de Friezen en het Fries in Noord-Holland, 12-13 november 2010